Jdi na obsah Jdi na menu
 


A
Akce

Pohyb končetin závisející na stavbě kostry, ovlivňuje chod koně. Akce může být volná, vázaná, vysoká, nízká apod.

Albín

Je to bělouš, který má nepigmentovanou kůži a kopyto, samozřejmě bílou srst a oko červené nebo modré.

B
Bastard

Kříženec, neboli produkt křížení mezi druhy (zebroid, mula, mezek).

Bělouš

Typ zbarvení s velkou variabilitou. Je to čistě bílý kůň, výjimečně se může objevit s červenýma očima, pak je to albín (velmi vzácný, neschopný života) nebo s modrýma očima, to je leucin (rovněž velmi vzácný). Bělouši jsou buď vybělující nebo nevybělující. Vybělující se rodí tmaví a během dospívání jejich srst zbělá, nevybělující mají obyčejně srst smíšenou, bílé a barevné chlupy smíšené po celém těle nebo v určitých vzorech. Podle toho se označují buď podle barvy (červení, rezaví, šedí bělouši) nebo vzoru (mourek, mušák, pstružák, jablečňák, grošák apod).

Box

Místnost pro koně ve stáji, nejčastější rozměry třikrát tři metry, v níž se kůň může volně pohybovat, aniž by byl uvázán. V boxu je obvykle automatická napáječka a žlab na krmení.

C


Cavaletti

Tyče na koncích vybavené sloupky upevněnými křížovým zařízením umožňující umístit je různě vysoko od země. Slouží k tréninku skokanských koní. Umísťují se na zem ve vzdálenosti kolem 1,25 m. Kůň je překonává v klusu, zdokonaluje se v překonávání překážek ohýbáním nohou při dodržování rytmu. Je to dokonalý trénink i pro koně vyježděné, kteří si tím vylepšují rytmus a pokládání nohou.

Clydesdalský kůň

Plemeno těžkých, silných tažných koní vyšlechtěné v Anglii.

Č
Čabraka

Látkové pouzdro na uši s háčkovanou dečkou. Slouží k ochraně proti hmyzu.

Čistokrevný kůň

Zástupce určitého plemene bez jakýchkoliv cizích vlivů, např. čistokrevný arab, čistokrevný shetland apod. Většina koní není čistokrevná, při vytváření plemen se uplatňují koně jiného původu.

D
Dědičnost

Je to schopnost předávat určité vlastnosti na potomstvo. Má vliv na fyzické a psychické vlastnosti potomků.

Dospělost chovatelská


Jedinci jsou zařazeni do plemenitby, mohou se rozmnožovat. U teplokrevníků je to ve 4 letech, u chladnokrevníků ve 3 letech.

Dospělost pohlavní

Jedinec je schopen produkovat pohlavní buňky, které jsou pohlavně zralé. Koně jsou pohlavně zralí v 1 roce.

Dospělost pracovní

U plnokrevníků je to ve stáří 2 let, u ostatních až po ukončení tělesného vývoje. Nejoptimálnější je období 8 - 15 roků.

Dospělost tělesná

Kůň dosáhne tělesné dospělosti, je-li ukončen jeho vývoj. U teplokrevníků je to ve 4 letech, u chladnokrevníků ve 3 letech.

DruhSkupina zvířat, která jsou si podobná a jsou schopna se spolu rozmnožovat (pes, kůň, kráva,...).

E


Embryotomie

Je přerušení březosti klisny, kdy je hříbě v klisně rozřezáno.

Etologie

Zabývá se studiem životních projevů zvířat. Pozornost se věnuje významu smyslových vlastností koně, inteligenci, orientaci a paměti, společným projevům koní, bojovnosti, způsobu dorozumívání, pohlavním projevům, graviditě, atd. Poznatky jsou založeny na přímých i nepřímých expedimentálních údajích a na poznatcích z praxe.

F


FEIZ

kratka Féderation equestre Internationale - mezinárodní jezdecká federace, vedoucí instituce světového jezdeckého sportu.

Flémování
Při flémování kůň zdvihá a obrací na ruby horní pysk. Toto chování se objevuje u hřebců větřící říjnou klisnu, ale často je způsobuje i velmi silný či neobvyklý pach nebo chuť, jako např. česnek, citrón nebo ocet.

Folblut

Anglický plnokrevník využívaný jednak jako kůň dostihový, jednak jako kůň sportovní.

G

Gig

Lehký dvoukolový jednospřežní kočárek.


H


Hakamore

Bezudidlová uzda působící prostřednictvím páky na nos koně. Dává se koním, kteří odmítají nosit udidlo zvláště při skocích.

Hipparion

Jeden ze společných prapředků koně, zebry a osla, který se vyskytoval v horním miocenu až pliocenu. Měl už jen jeden prst a byl vysoký 120 - 140 cm. Po něm v linii směrem ke koním byl už kůň Przewalského.

Hipogoniometrie

Měření zauhlení jednotlivých částí těla, převážně kostí končetin, u koní. Dělá se hipogoniometry. Hipogoniometr se skládá z kovového mezikruží s označenou stupnicí pevného ramínka s měřidlovou štěrbinou, které přechází středem mezikruží, a dvou silnějších drátů, které se otáčejí kolem středu. Jeden z nich je opatřen vodováhou.

Hipolog

Odborník na koně.

Hipologie

Termín, který pochází z řeckého slova hippos (kůň) a logos (slovo, věda). Je to tedy nauka o koních. Hipologie je směr teorie a praxe a jako každá nauka se i hipologie vyvíjela. V základě se dělí na tři oblasti: medicínsko-veterinární, zootechnicko-hospodářskou a jezdeckou.

Hnědák

Jeho základní barva srsti je hnědá, může být světle hnědá, tmavě hnědá až černá. Hříva, ocas a spodky končetin jsou vždy černé. Kolem huby a ve slabinách musí mít tmavý hnědák hnědou srst, jinak by to byl vraník.

Hřebčín

Vrcholné chovatelské zařízení pro chov koní s určitým zaměřením. Chová plemenné stádo a klisny plánovitě nakrývají plemeníci neboli pepiniéři.

Hřebčinec

Chovatelské zařízení sloužící praktickým účelům chová hlavně hřebce, k nimž se přivádějí klisny odjinud.

Hřebec

Dospělý, nejméně čtyřletý samec koně.

Hřebeček

Mladý samec koně, starší jednoho roku a mladší čtyř let.

Hřebice

Mladá klisnička.

Hříbárna

Zařízení pro odchov hříbat po odstavu, tj. od 4 až 6 měsíců. Bývá obyčejně při hřebčíně.

Hýblo

Páka, která je součástí uzdy a na jejíž délce je závislá síla působení uzdy na tlamu koně.


CH


Chambon

Zařízení sloužící k ovládání koně na lonži, které zvířeti dává značnou volnost pohybu do stran i dopředu. Nedovoluje mu zvedat hlavu, protože působí na pásek v týlu a na nervové centrum koně v tomto místě. Kůň se učí pohybovat na lonži s uvolněnou, skloněnou šíjí v rovnováze bez tvrdého působení na jeho tlamu. Takové uvolnění má příznivý vliv na rozvoj a utváření hřbetního svalstva.

Charakter

Stupeň ochoty a spolehlivosti podvolit se vůli člověka. Projevuje se jednotně nebo různě při rozdílných požadavcích.

Chladnokrevník

Mohutný, těžce stavěný kůň, jehož původ hipologové odvozují od západoevropských divokých koní. Vyznačuje se sílou a schopností tahu, je však pomalejší a méně vytrvalý. Většina chladnokrevných plemen byla zlepšena teplokrevníky. Je to pracovní kůň.

Chomout

Hlavní součást postroje pro těžké tažné koně. Tělo chomoutu je z kůže, vycpané, dřevěná část se nazývá kleštiny. Chomout se nasazuje koni přes hlavu, podkládá se měkkou plátěnou koudelí vycpanou poduškou. Tažný bod je v dolní třetině lopatky. Je to nejvhodnější postroj pro tažné koně.

Chomoutek

Součást kočárového postroje, lehčí a zdobnější než chomout. Je vycpán srnčími chlupy a nepodkládá se poduškou.

Chránítka

Dávají se koním na holeně, spěnky, korunky, ale i hlavu, kořen ocasu apod. Jsou kožená gumová nebo z plastů. Parkurová chránítka jsou vpředu otevřená, závodní jsou celistvá, nohy klusáků chrání kromě toho gumové zvony. Chránítka určené k dopravě jsou vyložena plstí. Šlachy chrání v případě potřeby obinadla (bandáže).

I


Individuální potence

Též průraznost. Tento chovatelský termín znamená nápadně jednotnou a dominantní dědičnost jisté vlastnosti plemeníka.

Influenza

Onemocnění způsobené virem chřipky, projevuje se nejprve jako katar horních cest dýchacích, zánětem sliznic nosu, ústní dutiny a hltanu, serózním výtokem z nosu, krátkým drsným kašlem a středně vysokými horečkami. Onemocnění se přenáší kapénkovou infekci. Možno proti ní preventivně očkovat.

Influenza Pektorální

Virová rhinopneumonie. Způsobuje ji herpes virus. Šíří se pomalu. Projevuje se nechutenstvím, vysokými horečkami, kašlem, rezavým výtokem z nosu, silným ochabnutím a slabostí, dýchavičností. Koně je třeba izolovat, dávají se obklady na hrudník. Vůči onemocnění lze koně preventivně očkovat.

Inkubační doba

Doba mezi vniknutím infekce do organizmu až po objevení se prvních příznaků nemoci.

Inseminace

Umělé oplodnění klisny.

Instinkt

Vrozený vzorec chování zvířat.

Imprinting

Vpečeťování. Období těsně po narození hříběte, kdy se tímto procesem formují příští vzorce chování. Pokud se v tomto období hříbě separuje od matky a stáda, jeho psychický vývoj není harmonický. Kůň je v dospělosti nepodrobivý a agresivní.

J
Jezdecký kůň

Kůň způsobilý nést jezdce se stavbou vhodnou k upevnění sedla. Má výrazný kohoutek, pevný, přiměřeně dlouhý hřbet a silná bedra. Lopatka i spěnka musí být dost šikmé, aby byl krok pružný, zaručující pohodlnou jízdu.

Jirčák

Hřebec, který má sestoupeno do šourku pouze jedno varle.

Jukr

viz. kočárový kůň

K


Klabonos

Vyklenutý profil koně, tzv. římský nos, typický pro plemena západního původu. Z našich plemen ho má výrazně vyvinutý kladrubský kůň.

Klisna

Dospělá samice koně, starší čtyř let.

Klisnička

Mladá samice koně, starší než jeden a mladší čtyř let.

Kmen

Skupina zvířat samčího pohlaví, které se od ostatních příslušníků téhož plemene vyznačují odlišnými vlastnostmi nebo vynikají určitou vlastností (př. Furioso).

Kočár

Povoz pro osobní dopravu, jedno nebo dvounápravový, tedy dvou nebo čtyřkolový. Přední kola bývají menší. Skořepina je zavěšena na pérech.

Kočárový kůň

Lehčí tažný kůň, zpravidla teplokrevník, určený k tahu kočárů. Lehký se jmenuje jukr (např. arab shagya), těžký karosiér (kladrubský kůň). Žádá se elegantní chod a pečlivý výcvik.

Kohoutek

Je to nejvyšší bod na hřbetě koně u spodní části krku, o který se opírá sedlo.

Kolenní opěrky

Kůže po stranách sedla, na níž leží jezdcovy nohy.

Koleska

Čtyřkolý vozík se skořepinou zavěšenou na řemenech.

Kondice

Je to současný výživný stav zvířete, ve kterém je schopno určitého výkonu.

Konstituce

Trvalý stav organismu zvířete, projevující se silou, zdatností, vytrvalostí a schopností odolávat vnějším vlivům. Konstituce může být silná, střední, slabá, tvrdá apod.

Kontracval

Je to cval na opačnou nohu ve směru pohybu. Je vykonáván na přání jezdce.

Korunka

Místo, kde noha koně přechází v kopyto.

Křížení

Opak čistokrevné plemenitby. Je to páření příslušníků různých plemen, ev. druhů. V rámci druhu může být stejnorodé - kříží se plemena stejného rázu, např. teplokrevní koně. Nebo může být různorodé - kříží se např. pony s plnokrevníkem nebo chladnokrevník s teplokrevníkem.

L


Liniová plemenitba

V rámci plemene vznikají tzv. krevní linie, odvozené od určitého předka, u koní zpravidla od hřebce, význačné určitými vlastnostmi. V zájmu zachování těchto znaků se příslušníci této linie kříží mezi sebou (př. linie - Furioso X).

Lonž


Popruh, na kterém necháváme koně běhat v kruhu kolem sebe. Je dlouhá 6 - 10 m, na jednom konci má karabinku a na druhém smyčku na ruku.

Lonžovací ohlávka

Je to ohlávka pro lonžování koně bez udidla vybavená kovovými závěsy na nose koně, jejichž prostřednictvím působíme na nos při zastavování.

Louplá záď

Mohutně osvalená záď těžkých plemen má ve středu výrazný žlábek.

M


Manéž

Aréna pro výcvik nebo trénování koní.

Martyngal

Dvoudílný řemen připevněný k podbřišníku jedním koncem a pomocí kroužků jsou skrz něj na druhé straně provlečeny otěže. Neslouží k držení hlavy koně a k jeho vyježdění, je to pouze pomocný prostředek, který brání koni nadměrně zvedat hlavu ve chvílích, kdy to chce dělat o své vůli.

MASH

Krmivo pro koně podávané v teplém stavu. Skládá se ze spařeného ovsa, na kaši rozvařeného lněného semínka a pšeničných otrub. Je to krmení pro koně velmi výživné a má pozitivní vliv na trávení.

Mimochod (tolt)

Je to chod podobající se klusu, rovněž je dvoutaktní s tím, že nohy kůň nepokládá úhlopříčně, ale současně pravou přední a pravou zadní, pak levou přední a levou zadní. Je to chod pro jezdce velmi pohodlný zvláště na delší vzdálenosti. Prožívá svou renesanci současně s rozvojem rekreačního ježdění. Zvláštní schopnosti k tomuto chodu mají islandští koně a právě to je dělá stále populárnější v celém světě.

N

Nánosník

Část uzdečky na nose koně

O

Ohlávka

Je to soubor řemenů na hlavě koně, který umožňuje vodit ho bez uzdečky či uvazovat.

Oprať

Součást postroje tažných koní, sloužící k jejich ovládání. Bývá kožená, popruhová nebo z plastů.

Osvěžení krve

Chovatelský zásah, který má zabránit degeneraci chovů s příliš úzkou chovnou základnou. Získává se k tomu plemeník stejného (v nouzi i příbuzného) plemene bez úzkého příbuzenského vztahu k chovaným zvířatům.

Otěž

Otěž je součást postroje jezdeckého koně, jíž se kůň ovládá. Bývá kožená, popruhová nebo umělá, hladká nebo zdrsněná, obšitá plátnem nebo jinak upravená. Konce otěží (jsou dvě) jsou sešité. Pro různé účely bývají otěže různě upravené.

P


Palcát

Poměrně neohebný jezdecký bič dlouhý asi 70 cm (při skocích) nebo 120 cm (při drezúře).

Paráda

Zadržení koně v plné rovnováze na všech končetinách až do celkového znehybnění.

Parkur

Dráha s různými soutěžními skokovými překážkami, kterých je kolem čtrnácti (často ve dvou řadách, tzn., že jde o kombinaci tří nebo dvou bezprostředně po sobě následujících skoků). Překážky umisťované na dráze mají různou obtížnost (menší nebo větší počet zatáček), na pravém okraji jsou opatřeny pořadovými čísly, dále pak dvěma praporky, z nichž bílý je na levé straně překážky, červený na pravé. Na začátku a na konci trasy jsou rozhodčí, kteří měří čas průjezdu.

Pirueta

Otočení koně kolem zadních nohou o 180° (poloviční pirueta) nebo o 360° (pirueta) při klusu nebo cvalu.

Plastron

Speciální druh bílé kravaty vázané pod krkem, součást povinného oficiálního vybavení jezdecké uniformy.

Plemenitba

Řízené rozmnožování vybraných jedinců domácích zvířat. Vedle čistokrevné plemenitby se zvlášť při vytváření nových plemen uplatňuje plemenitba příbuzenská, což je páření blízce příbuzných zvířat, např. sourozenců nebo rodičů a potomků. Vyžaduje zkušenost a přísný výběr bezvadných jedinců.

Plemeno

Člověkem vyšlechtěná skupina zvířat stejného původu a shodných tvarových znaků i vlastností, které jsou dědičné.

Plemenná kniha

Soubor rodokmenů všech příslušníků určitého plemene odpovídajících vlastností. Vede ji chovatelská organizace.

Plnokrevník

Zvíře z výběrového chovu, jehož všichni předkové jsou uvedeni v plemenné knize. Původně se tento termín vztahoval jen na arabské a anglické plnokrevné koně, později i na jiná zvířata vynikajících kvalit. Potomek plnokrevníka a obecného koně se jmenuje polokrevník, vyšší podíl krve plnokrevníka se označuje jako "vysoko v krvi". Kůň s 1/16 jiné krve se ještě považuje za plnokrevníka.

Podbřišník

Pás udržující sedlo na koňském hřbetě. Může být z provazu, kůže nebo umělé hmoty.

Podložka

Měkká podložka pod sedlo s úchyty na upevnění, vstřebávající pot a chránící hřbet před odřením, sedlo pak před propocením. Může být plstěná, kožešinová, ze speciálního materiálu nebo z houby (molitanu) pošité plátnem.

Podříznutí ocasu

Operace svalů pod ocasem, která nutí zvíře nosit ocas nepřirozeně vysoko. Užívá se např. v Americe, v Anglii je zakázána.

Poloviční paráda

Krátké zadržení koně, které ho má upozornit a soustředit před následnou činností.

Prubíř

Hřebec, kterým se zjišťuje, zda je klisna v říji.

R


Remonta

Mladý, tří až čtyřletý kůň, původně určený k vojenské službě, nyní obecně.

Rodina

Početná skupina zvířat pocházející od společného samičího předka (př. arabský kůň).

Rodokmen

Podrobný záznam o předcích zvířete, zaznamenaný v plemenné knize.

Rozsocha

Část sedla vyčnívající nad hřbetem koně upevněná na steláži. Rozeznáváme rozsochu přední a zadní.

Ruce

Je to označení částí koně z pozice jezdce. Přední ruce = předek koně, tj. vše před jezdcem, hlava, krk, plece, kohoutek a přední nohy, zadní ruce = vše za jezdcem. Na levou ruku, na pravou - směr pohybu podle postavení jezdce. Mezi rukou a nohou - při pohybu koně vpřed se jezdcova noha na okamžik střetá s rukou, kůň je tedy mezi rukou a nohou. U vozky platí směr na levou nebo pravou ruku

S
Sebrání koně

Souprava pro pobízení koně jezdeckými prostředky (lýtka, uzda a dosedání) mající vliv na podsazování zadních nohou více pod trup, tím se upravuje rovnováha koně při pohybu, což při současném přilnutí (kůň staví hlavu kolmo) má ideální vliv na jeho ovládání. Kůň se za takových podmínek pohybuje volně, vyváženě, je obratný, pružný a poslušný.

Skléra

Bělina, bílý vazivový obal oka, vpředu přecházející v rohovku.

Soumar

Zvíře nosící náklady (kůň, osel, mezek, mula, velbloud, lama aj.). K vybavení soumara patří soumarské sedlo k upevnění nákladu.

Spřežení

Koně v postroji pro práci v zápřeži. Podle počtu koní a způsobu zápřeže se dělí na jedno až dvacetispřeží, za sebou jsou koně zapřaženi v tandemu (2), randomu (3), vedle sebe jsou v trojce, quadrize a v dvojspřeží. Vícespřeží jsou obyčejně v párech, u lichého počtu jsou vpředu tři koně vedle sebe.

Substance

Funkční hmota koňského těla, především kostra a osvalení.

Sulka

Dvoukolý vozík pro klusácké závody. Má lehká kola s úzkými pneumatikami, malé sedátko bez opěrky a kůň je zapřažen mezi dvěma ojkami. Klusácká dráha musí být klopená.

Š


Škola

Vrcholný způsob výcviku a předvádění koní s uplatněním mnoha umělých chodů a figur. Existuje klasická, vysoká nebo španělská škola podle zaměření.

Šrot

Strojově drcené zrní (usnadňuje koni trávení).

T


Temperament

Souhrn povahových vlastností koně, zejména jeho reakce na vnější podněty. Může být klidný, živý, ohnivý až nervózní.

Teplokrevník

Označení lehčího, živějšího koně vhodného k jízdě a lehčímu tahu (na rozdíl od chladnokrevníka). Teplokrevníci jsou často smíšeného původu, k jejich zlepšování se užívalo i plnokrevníků. Jsou většinou orientálního původu.

Trdlice (podsedlí)

Vrstva sedla, na které je umístěna kůže, která ji pokrývá.

Turf

Dostihový sport s přesným systémem různých typů dostihů a přesnými pravidly. Zahrnuje dostihy rovinné, překážkové a klusácké a vychází z anglické tradice.

Typ koně

Existují skupiny koní, které nelze označit za plemeno, protože nemají plemennou knihu a na původu mnoho nezáleží, ale splňují určité nároky. Jsou to např. hunter (honební kůň), hack, kob apod.

U


Uzda

Účinná uzda působící přes páku s řetízkem na lícní strany koně, vkládá se současně s udidlem. Taková uzda umožňuje dokonale působit na tlamu koně. Při vyšších jezdeckých soutěžích je povinná.