Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chlupové víry- aneb co se z nich dá zjistit

Jistě už spoustu lidí zajímali chlupové víry a stejně tak i mě, pátrala jsem z různých zdrojů co vlastně víry znamenají. Jsou to jen víry v srsti? Nebo znamenají i něco víc? Dá se z nich něco posoudit o charakteru koně? A tohle jsem zjistila: Už od pradávna se začínali lidé zajímat o víry v srsti. Už arabové a Berbeři rozeznávali na těle 40 různých chlupových vírů. Dvanáct z nich označovalo všechny vlastnosti. Šest z nich znamenali dobré vlastnosti a šest z nich špatné. Víry v srsti jsou vlastně ekvivalentem čar na dlani lidské ruky. Žádný kůň nemá, nemá stejný vzorec chlupů a je ojedinělý pro každého koně. Už Schoupé  usoudil, že víry jsou individuální znak a navrhl jejich použití při identifikaci koní. A Duerste navíc zjistil, že obyčejné a nejčastější pohyby koně se zobrazují ve formách chlupových vírů a jejich rozmístění na celém těle,  z toho také můžeme usoudit pohyb koně. Víme, že chlupové víry opravdu vznikají různosměrným tahem podkožních svalů a jejich tlakem na určitých místech.Co se týče souvislosti mezi víry a vlastnostmi koně, neměli bychom opomenout tvar hlavy, uší, očí atd.Ale co však znamenají?? Takže teď podrobněji:

Obecně můžeme víry rozdělit podle tvaru na následující typy:

Jednoduchý - sbíhavý, rozbíhavý
Brkový - - připomíná pero začínající jednoduchým vírem
Křivolaký - je vlastně brkový vír, který není přímočarý
Nejasný - pokud bodový střed víru není jasně patrný
Spirálovitý - pokud se chlupy točí spirálovitě
Podle tvaru a uložení vírů můžeme odhadnout vady koně, povahu i zdraví.

Víry se vyskytují buď samostatně nebo párovitě. 

Víry na hlavě

1. Jeden vír mezi očima nebo nad spojnicí mezi očima

Tento typ víru má většina koní. Ukazuje na koně s normální a nekomplikovanou povahou. Někdy je vír více na levé nebo na pravé straně. Když si stoupnete před koně a z vašeho pohledu je vír posunutý vlevo, pak s tímto jedincem můžete mít menší problémy, ale stále je velmi důvěřivý. Je-li vír posunutý vpravo, jedná se často o koně, kteří mají chuti do práce méně než koně s vírem ve středu nebo vlevo. Obecně ovšem tento typ víru - tedy jeden ve středu nebo mírně na straně - nám řekne o charakteru koně méně než komplikovanější vzorce vírů.

 

2. Jeden vír několik centimetrů pod spojnicí mezi očima

Přes 80 % koní s tímto vírem je nezvykle inteligentních a mívají spoustu nápadů. Rádi se baví - i na účet svého majitele. Není pro ně problém otevřít kohoutek na vodu, vrata od stáje, aby pustili sebe a své druhy na svobodu, poradí si se složitými uzly, najdou cestu z výběhu ven. Tito koně jsou zpravidla nadměrně inteligentní a zajímavé osobnosti.

 

3. Jeden vír mezi očima nebo pod očima

Tento zvláštní vír mívají koně přátelské povahy, kteří rádi s lidmi spolupracují. Chovají se nepřátelsky pouze v případě, že mají bolesti nebo se s nimi špatně zachází.

 

4. Dva víry vedle sebe nebo nad sebou

Tato dvojčata mohou být nad očima, mezi očima a pod očima a někdy jsou u sebe v určitém úhlu. Kůň s tímto vzorcem má tendenci být přehnaně emocionální a reaguje hekticky. Často se plaší bez zjevného důvodu a v situacích, kdy to neočekáváme. Když se začne chovat, jako by mu šlo o život, je lepší vzít ho zpátky a počkat, až se uklidní. Trestáním se jeho chování spíše zhorší a způsobí ještě větší odpor. Samozřejmě každé pravidlo má své výjimky, ale obecně platí, že takový kůň nepatří do rukou nezkušeného jezdce.

 

5. Tři víry

Výzkum ukázala, že trojité víry u klisen a valachů sice ukazovaly na mnohostranný charakter, ale žádné komplikace. Jinak tomu je u hřebců - asi 80% hřebců s tímto vzorcem vykazovalo nespolehlivé, nevyzpytatelné a často nebezpečné chování. Více vírů phromadě není častý jev, ale většinou je to známka komplikací 

Krk
Na krku můžeme nalézt hlavně takzvané párové víry. U těchto vírů je důležité sledovat symetrii vůči sobě, neboť asymetrické umístění znamená potíže s pravidelností mechaniky pohybu. Pokud hledáte dobrého parkurového koně, zaměřte se na horní třetinu krku. Nositel tohoto znaku bývá dobrý skokan a nemá potíže s přilnutím. Naopak stejný vír v dolní třetině krku je znamením špatného přilnutí a sebrání koně.

Šíjový vír - je tvořen dvojicí vírů vznikajících tahem na obou zevních koncích hřebenu zadní části hlavy koně. Vyskytuje se při častém kývavém pohybu hlavy.

Vír hřbetního oblouku - vzniká působením svalů splenius a trapesus a poukazuje na časté obraty hlavy. Objevuje se až při používání koní v práci pod sedlem nebo v zápřeží.

Římský meč - nachází se na hranici kápového svalu v krčních svalech částech svalu týlového a svalu splenius. Pokud je kůň na jednu ruku lépe přiježděn, vzniká římský meč tahem hrdelního oblouku na opačné straně krku.

Hrdelní vír - tlakový vír na hrdelním oblouku. Spodní vír hrdelního oblouku mívá souvislost buď s uzděním nebo nošením krku ve vyvážené poloze a můžeme ho nalézt ve spodní třetině hrdelního oblouku. Pomocí tlakového víru, který vzniká silnějším napnutím zdvihače hlavy a následným ohnutím hlavy a krku můžeme odhalit například klkání. Takovýto vír má zpravidla tvar kříže... U koní nosících hlavu vysoko (tzv. hvězdáři), nebo u koní s jelením krkem zase vzniká na spodní části krku tahový vír.

Trup
Chlupové
víry na trupu koně navazují na krční víry a jsou významné pro určení chodu předních končetin.

Ramenní víry - prozrazují velikost zvednutí ramenního kloubu a délku vykročení přední nohy. Při dobré a pravidelné akci předních nohou jsou víry větší, jasné a ostře ohraničené. Naopak malé, ale normálně utvářené znaky znamenají drobný krok a klus, dlouhé a souměrné obrazce zase prozrazují prostorný krok svého nositele. Na základě velikosti, umístění a souměrnosti znaků na obou stranách prsou můžeme říci, zda je krok obou končetin stejný.

Loketní vír - existence loketního víru prozrazuje nepravidelnost pohybu, neboť jeho tvorba znamená překážku ve volném vykročení. Tato nepravidelnost však nemusí být při posuzování koně patrná.

Slabiny - víry ve slabinách jsou podkladem pro určení síly a pohybu zadních končetin i pro druh pohybu, protože silný tah v kroku i v prostorném a dlouhém cvalovém skoku zapříčiňuje stejnou výšku položení okrajového „peří“. Jeho výška, čímž myslíme vystoupení přes hrboly kyčelní kosti, poukazuje na výraznou schopnost pohybu zadní nohy a čím výše tento klas vystupuje směrem ke kříži, tím má zvíře lepší a lehčí pohyb. Chlupový vír ve slabinách by neměl být obvodově omezen, naopak, čím neznatelněji přechází do okolní srsti, tím je pohyb zadní končetiny k celkové mechanice příznivější. Důležité je, aby vír začínal již v samé slabině a dosahoval nejméně do výše kyčelního hrbolu. Jiné formy poukazují na nevhodnou stavbu, která se může týkat délkových poměrů, vytáčení kolenního kloubu při pohybu končetiny… Zajímavé je, že již v 16. stol. se pomocí vírů ve slabinách usuzovalo na mechaniku pohybu zadních končetin při výcviku koní ve vysoké škole. Další vír můžeme najít na zevní části vnějšího šikmého břišního svalu. Táhne se až k pupku a přímo souvisí s akcí zadních nohou. Vzniká při silnějším sevření kolenního a hlezenního kloubu a značí koně, kteří rádi cválají nebo koně s kohoutím krokem.